Gönüllü Özel Okullar Birliği olarak; öğrencilerin öğretim programlarında yer alan konuların hangi düzeyde öğrendiklerini ölçmek, başarılı öğrencilerin rekabet gücünü artırmak, öğrencilere yarışma kültürünü kazandırmak ve zamanı verimli şekilde kullanma ve karar verme becerilerini geliştirmek amacıyla 15.si düzenlenen Gönüllü Özel Okullar Birliği Bilim ve Spor Olimpiyatları…