Kategoriler

Yabancı Dil Eğitimi

1.Language PLUS + Yabancı Dil Öğretim Programı

ENO 4/4’lük Eğitim Modelinin en önemli unsurlarından biri de kuşkusuz yabancı dil eğitimidir. 21.yüzyıl içerisinde hızla ilerlerken, artık hepimiz yabancı dil eğitiminin öğrencilerin kişisel ve zihinsel gelişimlerine, akademik, sosyal, kültürel ve okul sonrası dönemde ekonomik hayatlarına ne kadar pozitif katkı sağlayacağının bilincindeyiz.

Bu bilinçle ENO 4/4’lük Eğitim Modeli yabancı dil eğitimi başlığı altında daha sürdürülebilir, ölçülebilir ve daha üretken bir yabancı dil sistemi oluşturarak, alanında uzman akademisyenlerden de destek alarak Language PLUS+ Programını tüm okul kademelerine göre uyarladık.

2.Language PLUS+ Programının Temel Amacı Nedir?

Language Plus+ Programının temel amacı, yabancı dil eğitimi alan öğrencilerin, öncelikle yabancı dil eğitimine karşı pozitif bir tutum kazanmalarını sağlayarak, anaokullarında dinleme ve konuşma seviyesinde kullandıkları hedef dile, üst sınıflarda okur-yazarlık becerilerini de ekleyerek, öğrendikleri dili günlük ve akademik yaşamlarında etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Diğer bir hedefimiz de ENO 4/4’lük Eğitim Modelinin uygulandığı okullardan mezun olan öğrencilerimize; yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin hazırlık sınıfı muafiyet sınavlarında başarı kazandırmaktır.

3.Language PLUS+ Programının Temel İlkeleri Nedir?

Yabacı Dil Eğitimi, dört temel beceriye; dinleme, konuşma, okuma ve yazmaya dayalı kazanımların ayrı ayrı belirtildiği bir müfredat ışığında yapılır.

Öğrenilen hedef dili okulda ve okul dışında aktif şekilde kullandırır. Öğrencilerin, sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunur.

Öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorun çözme yeteneğini geliştirir. Öğrenmeyi kolaylaştıracak sağlıklı ortamlar sağlar.

Öğrencinin kendisini öğrenme kaynağı olarak gördüğü, kendi öğrenme sürecini yönettiği ve değerlendirdiği bir sistemi baz alır.

Program içerisinde yer alan iletişim odaklı aktivitelerle öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmelerini sağlar.

Matematik ve Fen gibi farklı branş ve disiplinlerle hedef dilin kullanılmasını sağlayan aktiviteler gerçekleştirir.

Öğrenim sürecini, gelişimi esas alarak ölçer ve değerlendirir.

Her öğrencinin öğrenme tarzının (görsel, işitsel ve kinestetik) ve hızının farklı olabileceğini kabul ederek ders içerisinde farklılaştırılmış eğitim teknikleri uygular.

Communicative Language Teaching (İletişimsel Dil Öğretimi), Project-Based Teaching (Proje Temelli Öğretim), Task-Based Learning (Görev Temelli Öğrenme), CLIL/Content-Based Learning (İçerik Temelli Öğrenme) ve Experience-based Learning (Deneyim Temelli Öğrenme) gibi farklı yaklaşımları müfredat dahilinde uygular.

4.Language PLUS+ Programını Oluşturan Ana Başlıklar Nelerdir? Language PLUS + COMMUNICATION

Öğrencilerin hedef dilde öğrendikleri yapı ve kalıpları, etkin iletişimi arttıracak aktivitelerle yazma ve konuşma olarak üretebilmelerini sağlayacak iletişimsel dil aktivitelerini içerir.

Language PLUS + CULTURE

Öğrencilerin kültürlerarası farkındalığını arttırmak için hedef dili kullanan farklı ülke kültürlerini incelerken, kendi kültürleriyle olan benzerlik ve farklılıkları da görebilecekleri kültürel yabancı dil aktivitelerini içerir.

Language PLUS + LIFE SKILLS

Öğrencilerin öz iletişimini ve kişilerarası iletişimini geliştirecek ve sosyal farkındalığını arttıracak yabancı dil aracılığıyla beceri, düşünme, bilinç, duygu ve karakter eğitimine yönelik aktiviteleri içerir.

Language PLUS + PROJECTS

Öğrenmeyi daha anlamlı ve kalıcı kılmak için tasarlanan, gerçek hayat ile dil eğitimini birleştiren sınıf içi ve sınıf dışı proje bazlı dil aktivitelerini içerir.

Language PLUS + ASSESSMENT

Öğrencilerin öğrendikleri hedef dilde geldikleri noktayı gösterecek gelişim ve sonuç bazlı okul tarafından ve bağımsız uluslararası sınav kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ölçme değerlendirme sistemini içerir.